DENNÍ MĚSTSKÝ SYSTÉM

Širší území města, v němž je každodenní život obyvatel zázemí (pohyb za prací, službami i ostatní cesty) úzce provázán na jádrové město. Denní městský systém je vymezen jako území, ze kterého významná část obyvatel každodenně dojíždí do jádra nebo jiných částí aglomerace. V současnosti roste význam cest za prací, službami i zábavou z jádrového města do zázemí.