LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity se stanovují nástroji územního plánování a omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a využití území. Nejčastěji se stanovují pro zatížení území z hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování ekologické stability.