KVALITA ŽIVOTA

Podmínky života jednotlivců a skupin v určitém území. Zahrnuje jak pocit sociální a duševní pohody lidí, tak měřitelné ukazatele prostředí (znečištění, kvalita zástavby, vybavenost apod.).