KRAJINNÝ RÁZ

Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.