KRAJINNÉ PLOŠKY

Nelineární část povrchu, která se vzhledem nápadně odlišuje od okolí (např. remízek uprostřed polí, rybník).