KRAJINNÁ MATRICE

Plošně převládající, nejvíce zastoupený a prostorově nejpropojenější typ krajinné složky, který hraje dominantní roli ve fungování krajiny (v zemědělské krajině to jsou pole, v lesní krajině lesy). Vlivem (sub)urbanizace se může zcela změnit krajinná matrice tak, že tam kde byla dříve zemědělská krajina jsou dnes průmyslové komplexy apod.