KRAJINNÉ KORIDORY

Liniové prvky v krajině, které plní specifickou funkci (např. vodní tok, silnice).