KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVEB

Provádí ji stavební úřad a zjišťuje zejména dodržení podmínek územního nebo stavebního rozhodnutí týkajících se stavby nebo pozemků. Kontroluje zejména technické parametry stavby, zda není stavba využívána k jinému účelu či zda stavebník splnil náležitosti dané zákonem. Je-li to nutné, stavební úřad následně nařídí odstranění nedostatků, přičemž může nařídit i zbourání nevyhovujících částí stavby.