KONEKTIVITA

Vyjadřuje propojenost krajinných složek. Vlivem fragmentace krajiny způsobené suburbanizací dochází ke změně konektivity.