KOMPAKTNÍ MĚSTO / ZÁSTAVBA

Souvisle zastavěné území města.