KOMERČNÍ SUBURBANIZACE

Proces přesunu komerčních aktivit (obchod, administrativa, výroba, skladování, zábava) z jádra do zázemí měst. Nejčastější forma obecněji chápaného pojmu nerezidenční suburbanizace, který zahrnuje také přesun nekomerčních funkcí (např. školy, úřady, muzea).