KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výsledek kolaudačního řízení, kterým se povoluje užívání stavby k určenému účelu. Je-li to zapotřebí, stanoví se jím podmínky pro užívání stavby.