KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (KATASTR)

Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastr je zpravidla totožný s územím obce, která však může být složena i z více katastrálních území.