INVAZNÍ DRUH

Nepůvodní druh, který se nekontrolovaně šíří a vytlačuje druhy původní (např. bolševník velkolepý).