NEPŮVODNÍ INTRODUKOVANÝ DRUH

Druh zavlečený náhodně (např. rostliny při přepravě osiva obilí, hlodavci s lodní dopravou) či záměrně (např. jako okrasné rostliny, pro lov, chov) mimo svoje přirozené místo výskytu.