INTRAVILÁN

Souhrnné označení pro zastavěné území obce a plochy určené k zastavění.