EXKLUZE / VYLOUČENÍ

Vyčleňování jedinců či skupin obyvatel z různých oblastí společnosti. Sociální exkluze se nejčastěji vztahuje k vyloučení z trvalého zaměstnání. Úzce souvisí s prostorovou exkluzí, tedy vyloučením vzhledem k dostupnosti základních funkcí (např. zaměstnání, vzdělání, služby denní potřeby, lékařské péče). Viz také segregace.