EKOSYSTÉM

Soubor organismů v určitém území spolu s neživým prostředím (vzduch, voda, půda, atd.), kde dochází k výměně látek a energie. Ekosystémem je např. les či rybník.