EKOLOGICKÁ STABILITA

Schopnost ekosystému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a spontánního návratu do výchozího stavu po odeznění rušivého působení.