DRUHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Druhy organismů, které vyžadují ke své existenci relativně stabilní podmínky (lesní druhy, luční druhy). Tyto druhy vlivem fragmentace krajiny často mizí, neboť se jim zmenšuje prostor, v němž mohou žít.