DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA

Představuje hlavní vyjádření vztahu mezi aglomerovanými obcemi a jádrovým městem. Je důsledkem prostorových neshod v lokalizaci bydlení, práce a služeb. Zvýšená dojížďka ze suburbií do jádrových měst za prací a do škol, vyjíždění do okrajových komerčních center a další formy prostorové mobility uvnitř aglomerace jsou typickým projevem suburbanizace.