DIVERZITA KRAJINY

;Rozmanitost krajinných složek. Střídají-li se v krajině louky, pole, lesy, vodní plochy, vodní toky a skály, pak je diverzita této krajiny vyšší než krajiny s širými lány nebo zarostlými lesy.