CITADELA

Lokalita, ve které se soustřeďují příjmově silné skupiny obyvatel s vyšším sociálním statusem. Bydlení v citadele je vyjádřením bohatství a společenského postavení. Citadely mají často formu uzavřené komunity.