BIOTOP

Prostředí konkrétního organismu (např. les pro datla, město pro potkana).