BIOKORIDOR

Liniový prvek v krajině umožňující migraci organismů mezi biocentry. Vlivem suburbanizace dochází často k přerušení biokoridorů a znemožnění migrace.