BIODIVERZITA

Část krajiny, která umožňuje dlouhodobou existenci přirozených živočišných a rostlinných společenstev.