STUPEŇ AUTOMOBILIZACE

Zpravidla je vyjádřen počtem osobních automobilů na 1000 obyvatel (např. v roce 2005 byl stupeň automobilizace pro Prahu 510 a pro celou Českou republiku 386).