ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Základní koncept, který obsahuje především půdorys s rozměry navrhované stavby, popis místností a různé pohledy, nejlépe trojrozměrně. Je vhodná zejména pro nové významné stavby většího rozsahu (např. sportovní centra, kancelářské budovy apod.).