ZPF / ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Obhospodařovaná zemědělská půda a půda, která byla a má být nadále obhospodařovaná, ale dočasně je vyjmutá ze zemědělské výroby.