EIA (Environmental Impact Assessment)

Legislativně ošetřená procedura posuzování dopadů na životní prostředí připravovaných staveb či jiných záměrů.