DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (DOSS)

Orgány, jimž zvláštní předpisy uvedené ve stavebním zákoně svěřují ochranu veřejných zájmů v řízeních probíhajících v režimu stavebního zákona a které se musí vyjadřovat k připravované územně plánovací dokumentaci.